Social bæredygtighed

Som byrådsmedlem i Høje-Taastrup Kommune vil jeg bidrage til at skabe en social bæredygtig kommune.

Styrk forenings- og kulturlivet

Høje-Taastrup Kommune er en stærk foreningskommune, hvor foreninger både kan modtage støttekroner og få stillet lokaler til rådighed. Foreninger er en grundsten i det danske fællesskab og danner for mange mennesker rammen om ugentlige aktiviteter sammen med familie og venner.

Kunst og kultur er bevægende og bevarende, og derfor skal kendskabet til foreningers aktiviteter udbredes. Både så der sikres samarbejde på tværs af foreninger, og så foreninger får lettere ved rekruttering af frivillige.

Derfor vil jeg arbejde for, at kommunen bliver en endnu stærkere medspiller for foreningslivet.  Kommunen skal skabe rammerne for, at kendskabet til foreninger og deres aktiviteter øges samt at foreningers muligheder for rekruttering forbedres. Dette i form af en online portal og/eller en kulturservicechef.

 

Støt frivillige sociale foreninger

Frivillige sociale foreninger udfører en uvurderlig indsats for udsatte mennesker i vores samfund. Her giver mennesker til hinanden uden at forvente noget igen og uden at modtage betaling for det. Jeg ønsker at styrke frivillige sociale foreninger i deres virke ved at øge puljen til §18-midler, som er midler frivillige sociale foreninger kan søge om, så flere sociale initiativer kan igangsættes, og se de eksisterende kan opretholdes. (Det er ikke alle som ved hvad §18-midler er)

Nogle politikere er bange for, at frivillige sociale foreninger løfter opgaver, som kommunalt ansatte kan udføre. De vil derfor ikke tillade det frivillige foreningsliv at engagere sig, da de mener, at det tager jobs fra andre. Det er noget vrøvl. Frivillige tager ikke noget fra nogen.

Frivillige skal ikke overtage professionelle kerneopgaver, men frivillige udgør et vigtigt supplement til de offentlige velfærdsydelser. Frivillige foreninger kan med deres værdigrundlag og engagement møde mennesker på en anden måde end det offentlige kan.

 

Bryd ghettoerne op

Kommunens ghettoer skal brydes op – både i fysisk og social forstand. Når vi ved, at børn, der vokser op i udsatte boligområder, har større risiko for at begå kriminalitet eller blive langtidsledige som voksne, skal der gøres noget drastisk.

Jeg ønsker at gøre op med parallelsamfund. Både af hensyn til de unge, som risikerer en hård tilværelse, men også af hensyn til den almindelige tryghed i kommunen. Alle unge skal have gode fremtidsmuligheder, og ingen skal føle sig utrygge, der hvor de bor.

Derfor skal kommunen sammen med boligselskaberne, der råder over de udsatte boligområder, arbejde for sociale og fysiske forandringer, der sikrer social balance. Dette kan indebære drastiske tiltag, såsom at familier genhuses og boligblokke rives ned.