Sammen om beskæftigelse

Som byrådsmedlem i Høje-Taastrup Kommune vil jeg samskabe med virksomhederne.

Arbejdspladser skal omsættes til jobs

Mange virksomheder har etableret sig i kommunen. Over 8.000 arbejdspladser er inden for de sidste 5 år kommet til. Det er sket som følge af en massiv erhvervssatsning blandt andet i form af en erhvervsservicechef.

De arbejdspladser skal nu omsættes til jobs til kommunens ledige. Den bedste sociale indsats overfor ledige er at komme i arbejde, så vidt overhovedet muligt. Det giver værdi både for den enkelte og for kommunen.

Derfor vil jeg fastholde den satsning, der blev besluttet med budgettet for 2017, at investere i flere sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter i jobcenteret.

 

Samskabelse med lokale virksomheder

Mange lokale virksomheder tager et enormt socialt ansvar. De ansætter udsatte ledige og sikrer praktikpladser til vores unge. Derfor skal vi sige tak til virksomhederne og gå i dialog med dem om, hvordan de kan bidrage til, at flere kommer i arbejde eller får en uddannelse.

Nogle politikere er af den holdning, at virksomheder skal piskes, brandbeskattes og tvinges med sociale klausuler. De tror ikke på, at virksomheder af sig selv ønsker at tage et socialt ansvar i deres lokalområde. Det kan ikke være mere forkert. Jeg kender mange lokale virksomheder, der vil deres lokalområde, hvis kommunen vil dem.

Derfor vil jeg samskabe med de lokale virksomheder om løsninger på de mange fælles udfordringer – både når det kommer til uddannelse af unge og ansættelse af ledige med fysiske og psykiske lidelser.

 

Syge skal behandles ikke mishandles

Mennesker ramt af fysiske og/eller psykiske lidelser skal behandles. De skal ikke være kastebolde i det offentlige system, og de skal under ingen omstændigheder udsættes for en nedværdigende aktivering i beskæftigelsessystemet.

Jeg har tillid til, at de ansatte i jobcenteret vil vores ledige det bedste. Desværre giver lovgivningen ikke de bedste rammer for sagsbehandlernes arbejde. De allerfleste kan og vil bidrage til samfundet, om det så er på nedsat tid, og det skal vi som kommune bistå med.

Derfor vil jeg kæmpe for en forenkling af lovgivningen, og for at vi inden for de nuværende rammer yder den bedst mulige jobservice. Jeg vil kortlægge området med henblik på at sikre en visitation til ydelser med respekt for fysiske og/eller psykiske lidelser