Region Hovedstaden

Udover Byrådet i Høje-Taastrup Kommune stiller jeg også op som lokal kandidat til Region Hovedstaden.

Regional bæredygtighed

Der er i regionen mere end 4.000 forurenede grunde og hvert år renser man mellem 10 og 20. Det er grunde, som påvirker vores drikkevand og vores miljø. Det går simpelthen for langsomt med oprensningen. Jeg ønsker en grønnere region, og det gælder både luft, vand og jord.

Når der udvindes råstoffer skal det ske med respekt for det lokale miljø, for den kulturhistoriske arv og ikke mindst de mennesker der bor i området. Udpegningen af råstoffer til udvinding må ikke blive en administrativ skivebordsøvelse, men skal bero på politiske prioriteringer.

 

En bedre psykiatri

Fysiske og psykiske lidelser skal ligestilles. Hver femte dansker har en eller anden form for psykisk lidelse, men området er fortsat meget tabubelagt, og det skal der gøres noget ved. Derfor ønsker jeg en behandlingsgaranti for psykiske lidelser. Behandlingsgarantien skal give dig ret til at blive behandlet på et privathospital på det offentliges regning, hvis ikke det offentlige sygehusvæsen kan give den rette behandling inden for kort tid.

Derudover skal samarbejdet med kommunerne forbedres. Både når det kommer til det opsøgende arbejde med for eksempel psykiatriske gadeteams, men også når det kommer til diagnosticering og behandling. Mennesker med psykiske lidelser skal respekteres, og mødes med forståelse for lidelsen, ikke mindst i beskæftigelsessystemet.

 

Lægemangel på Vestegnen

Lægemanglen på Vestegnen skal til livs. Det er selvsagt ikke holdbart, at der er mangel på læger lokalt, og derfor skal alle værktøjer anvendes for at få privat praktiserende læger til at etablere læge- og sundhedshuse på Vestegnen.

Der skal tildeles flere ydrenumre ligesom at der bør være en økonomisk gevinst for den enkelte læge ved at etablere sig i mindre attraktive områder. På den måde tror jeg, at der kan tiltrækkes flere læger til, og der er hårdt brug for det.